Laboratorium US Biotek

Washington Department of Health

Laboratorium US Biotek posiada zezwolenie uzyskane od Waszyngtońskiego Departamentu Zdrowia (Washington Department of Health)
– odpowiednika Ministerstwa Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiające prowadzenie działalności w ramach laboratorium diagnostycznego.

Departament bierze czynny udział w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej. Sprawuje nadzór nad produktami farmaceutycznymi i koordynuje system świadczeń zdrowotnych.

The relevance of intestinal dysbiosis in liver transplant candidates

The gut microbial ecosystem plays an important role in the pathogenesis of liver diseases. However, the association of microbial …

Determination of faecal inflammatory marker concentration as a noninvasive method of evaluation of pathological activity in children with inflammatory bowel diseases

Purpose: The optimization of procedure evaluating the severity of inflammatory bowel diseases (IBD) using non-invasive methods. …

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis and therapy of depressive disorders Depressive episodes are associated …