Regulamin webinarium

ORGANIZUJĄCY WEBINARIA

Webinaria organizuje VitaImmun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. siedzibą w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 103 zwana dalej „VitaImmun”

WEBINARIA

VitaImmun organizuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie https://www.vitaimmun.com/webinaria/.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać do VitaImmun, korzystając z formularza online umieszczonego na stronie https://www.vitaimmun.com/webinaria/.

Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

ZMIANY TERMINU WEBINARIUM

W przypadku odwołania webinarium VitaImmun zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. VitaImmun zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.

WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w webinarium jest płatny zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną na stronie https://www.vitaimmun.com/webinaria/. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest dokonanie płatności za wybrany pakiet oraz otrzymanie od VitaImmun niezbędnych danych (kodu) do zalogowania na stronę webinarium. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie webinarium i żądania zwrotu kwoty na 10 dni przed planowaną datą webinarium. Wielkość zwrotu kwoty zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości webinariów zakupionych przez uczestnika. Zwrot kwoty nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia rezygnacji na adres mailowy: webinaria@vitaimmun.pl.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

VitaImmun posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody VitaImmun.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników seminariów będą przetwarzane przez VitaImmun w celu świadczenia usług w obrębie webinarium, a także w celach marketingowych (zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych jest VitaImmun. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

The relevance of intestinal dysbiosis in liver transplant candidates

The gut microbial ecosystem plays an important role in the pathogenesis of liver diseases. However, the association of microbial …

Determination of faecal inflammatory marker concentration as a noninvasive method of evaluation of pathological activity in children with inflammatory bowel diseases

Purpose: The optimization of procedure evaluating the severity of inflammatory bowel diseases (IBD) using non-invasive methods. …

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis and therapy of depressive disorders Depressive episodes are associated …